पिछला

ⓘ आगलिका ..

                                     

ⓘ आगलिका

  • बल भद र र ज नह षक न त तथ र ज यय त क व शज थ तथ आगल क क पत थ उनक प त र क न म आगल थ उनक व श क ह आज क आगर सम ज क हत ह
  • भ र ज क य थ र ज नह ष क न त यय त क व शज बल भद र और उनक पत न आगल क इन ह एक प त र ह व उस प त र क न म थ आगल वह बल भद र र ज क पश च त

शब्दकोश

अनुवाद