पिछला

ⓘ हामिद उल्लाह अफसर ..

                                     

ⓘ हामिद उल्लाह अफसर

  • श ह द हसन शफ बहर इच श न क फ न ज म हरब स भल ल हसरत जयप र हसन आब द ह क म अहमद श ज ह क म न स र ह म द उल ल ह अफसर ह म यत अल श एर ह दर क र श

शब्दकोश

अनुवाद