पिछला

ⓘ नगला जगन्नाथ ..

                                     

ⓘ नगला जगन्नाथ

  • रघ व र, र जक म र अम त क र स वत त र भ रत क पहल मह ल स व स थ य म त र , नगल भ गर क म भगवन तर व म डल ई, ब जल ल न दल ल ब य न ठ क र छ द ल ल, स ठ

शब्दकोश

अनुवाद