पिछला

ⓘ जयसिंह, बहुविकल्पी. १ प्रथम जयसिंह २ जयसिंह द्वितीय ३ जयसिंह द्वितीय पश्चिमी चालुक्य ४ जयसिंह सिद्धराज ५ जयसिंहवर्मन् ६ जयसिंहवर्मन् २ ७ जयसिंहवर्मन चतुर्थ ..

                                     

ⓘ जयसिंह (बहुविकल्पी)

  • १ प्रथम जयसिंह
  • २ जयसिंह द्वितीय
  • ३ जयसिंह द्वितीय पश्चिमी चालुक्य
  • ४ जयसिंह सिद्धराज
  • ५ जयसिंहवर्मन्
  • ६ जयसिंहवर्मन् २
  • ७ जयसिंहवर्मन चतुर्थ
                                     
  • व यक त प र व च ल क य जयस ह प रथम प र व च ल क य - जयस ह द व त य प र व च ल क य - पश च म च ल क य जयस ह प रथम पश च म च ल क य
                                     
  • ज तर म तर, य त र म त र क अपभ र श र प ह सव ई जयस ह न ऐस व धश ल ओ क न र म ण जयप र, उज ज न, मथ र द ल ल और व र णस म भ क य थ पहल व धश ल
                                     
  • ह जयस ह द व त य 1015 - 42 ई. न सर वप रथम इस व र द क ध रण क य अतएव यह जगद कमल ल प रथम क न म स भ प रस द ध ह जगद कमल ल प रथम य जयस ह द व त य

शब्दकोश

अनुवाद