पिछला

ⓘ पटौटी ..

                                     

ⓘ पटौटी

  • पट ट - व ल कण ड प ड तहस ल म भ रत क उत तर खण ड र ज य क अन तर गत गढ व ल मण डल क प ड ज ल क एक ग व ह उत तर खण ड क ज ल उत तर खण ड क नगर क म ऊ
  • पट ट - क ल ग ड - च बट ख ल तहस ल म भ रत क उत तर खण ड र ज य क अन तर गत गढ व ल मण डल क प ड ज ल क एक ग व ह उत तर खण ड क ज ल उत तर खण ड क नगर

शब्दकोश

अनुवाद