पिछला

ⓘ फजल पुर, मुरादाबाद. भारत की जनगणना अनुसार यह गाँव, तहसील मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सम्बंधित जनगणना कोड: राज्य कोड:09 जिला कोड:135 तह ..

                                     

ⓘ फजल पुर, मुरादाबाद (मुरादाबाद )

भारत की जनगणना अनुसार यह गाँव, तहसील मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

सम्बंधित जनगणना कोड: राज्य कोड:09 जिला कोड:135 तहसील कोड: 00719

                                     
  • ज कर अशफ क क समझ य - द ख अशफ क भ ई त म भ म स ल म ह और अल ल ह क फजल स म भ एक म स ल म ह इस ब स त त म ह आग ह कर रह ह य र म प रस द
  • वर तम न समत न चल ल क स थ स थ प त क ज त ह म स थ त क ल क उल ल ख अब ल - फजल क अमरक त आइन - ए - अकबर म भ क य गय ह अकबर क म त य क ब द 1610 ई.
  • फ र ड क र न त क र ग व क दमन चक र क ल ए ह न कल थ म हम मदप र, नरस ह प र ब गमप र, खट ल दरब र हसनप र, र मगढ त वर भ आप र नय ग व, क दरप र त गर
  • प र ल ख त. अभ गमन त थ 2007 - 06 - 12. Inclusive lessons ड जर व द ज म थ स तनव र फजल द व र इ ड यन एक सप र स Barth, Fredrik 1962 The System Of Social Stratification

शब्दकोश

अनुवाद