पिछला

ⓘ युगपथ ..

                                     

ⓘ युगपथ

  • क स चयन ह ज सम य गव ण ग र म य स वर ण - क रण स वर णध ल य गपथ य ग तर उत तर रजतश खर श ल प स वर ण और अत म क च न ह ई
  • ग र र ज क श र यह ह थ रहत थ ग त जल श र य र क य र क ष ण स बत य गपथ स म त र नन दन पन त य वर ज च ण ड भगवत चरण वर म र ग - अर ग ह ष क श स लभ रह

शब्दकोश

अनुवाद