पिछला

ⓘ टेगुसिगलपा ..

                                     

ⓘ टेगुसिगलपा

  • उत तर म ह ण ड र स क ख ड स क र ब यन स गर स म लत ह इसक र जध न ट ग स गलप ह ह ड र स व श ष र प स स लहव शत ब द म स प न श उपन व श स पहल
  • अफ र क बर न स व ट ज रल ड य र प स ट कह म स व डन य र प ब ड प स ट ह गर य र प प र ट - ऑ - प र स ह त उत तर अम र क ट ग स गलप ह ण ड रस उत तर अम र क
                                     
  •  स व डन स ट कह म य र प ह गर ब ड प स ट य र प ह त प र ट - ऑ - प र स उत तर अम र क ह ण ड रस ट ग स गलप उत तर अम र क

शब्दकोश

अनुवाद