पिछला

ⓘ स्टानली बाल्डविन ..

                                     

ⓘ स्टानली बाल्डविन

  • 1916 - 22 Liberal एण ड र ब न र ल Andrew Bonar Law 1922 - 3 Conservative स ट नल ब ल डव न Stanley Baldwin 1923, 1924 - 9, 1935 - 7 Conservative ज म स र म ज म कड नल ड

शब्दकोश

अनुवाद