पिछला

ⓘ जेम्स राम्ज़ी माकडानल्ड ..

                                     

ⓘ जेम्स राम्ज़ी माकडानल्ड

  • स ट नल ब ल डव न Stanley Baldwin 1923, 1924 - 9, 1935 - 7 Conservative ज म स र म ज म कड नल ड James Ramsay MacDonald 1924 and 1929 - 35 Labour आर थर न व ल च म बरल न

शब्दकोश

अनुवाद