पिछला

ⓘ नागमंगला ..

                                     

ⓘ नागमंगला

  • ल गस ग र, ब ल ल र चल लक र ह र य र, च क कन यकन हल ल त र व क र न गम गल श र र गपट टण, म स र, न जनग ड च मर जनगर र ष ट र य र जम र ग भ रत र ष ट र य
  •  360 क म ² उपव भ ग क न म: त ल क उपव भ ग क स ख य म डय म लवल ल मद द र, न गम गल क ष णर जप ट, प डवप र श र र गपट टनम म ख य भ ष ए कन नड

शब्दकोश

अनुवाद