पिछला

ⓘ हिरियूर ..

                                     

ⓘ हिरियूर

  • इस प रक र ह ज वर ग श हप र, श र प र, ल गस ग र, ब ल ल र चल लक र ह र य र च क कन यकन हल ल त र व क र न गम गल श र र गपट टण, म स र, न जनग ड
  • क न म स ज न गय और उस व जयनगर क र ज द व र पहल ह ल लकर ब द म ह र य र और अ तत च त रद र ग क न यक न य क त क य गय उसन च त रद र ग क पह ड

शब्दकोश

अनुवाद