पिछला

ⓘ चल्लकेरे ..

                                     

ⓘ चल्लकेरे

  • म ख य पड व इस प रक र ह ज वर ग श हप र, श र प र, ल गस ग र, ब ल ल र चल लक र ह र य र, च क कन यकन हल ल त र व क र न गम गल श र र गपट टण, म स र
  • र यद र गम, कन कल नरपल प र द दट र, बदव ल अन तप र   कल य न द र ग, चललक र श वम ग ग धर मवरम, प ट टपर त ब गल र बत तल पल ल च त त र, त र पत

शब्दकोश

अनुवाद