पिछला

ⓘ लिंगसुगुर ..

                                     

ⓘ लिंगसुगुर

  • र जम र ग पर क छ म ख य पड व इस प रक र ह ज वर ग श हप र, श र प र, ल गस ग र ब ल ल र चल लक र ह र य र, च क कन यकन हल ल त र व क र न गम गल

शब्दकोश

अनुवाद