पिछला

ⓘ नगरासर ..

                                     

ⓘ नगरासर

  • गय ह ज सक अन तर गत न म न ग र म प च यत ह - बज ज ख लस बज ज त जप र नगर सर म णक सर जग सर भ र सर र वव ल गज ज व ल ब कमप र म ड यत ग क ल छ ल कश म र

शब्दकोश

अनुवाद