पिछला

ⓘ किमनी मेलियस ..

                                     

ⓘ किमनी मेलियस

  • ट म इ ग ल ण ड श र ल क व स ट इ ड ज कप त न ज र ज ब ल डर सन न प ण द न जय क मन म ल यस सर व ध क रन सर व ध क व क ट
  • बन म व स ट इ ड ज 143 38.2 ओवर ल वट म ज 43 63 म थ य प ट र क 2 12 6.2 ओवर 147 6 41.4 ओवर क मन म ल यस 29 30 ब र इस प र सन स 2 23 10 ओवर

शब्दकोश

अनुवाद