पिछला

ⓘ फेकू मोलत्सेन ..

                                     

ⓘ फेकू मोलत्सेन

  •  स य क त अरब अम र त 299 8 50 ओवर ल य क ब य फ र ट 85 104 आर यन लकड 3 48 10 ओवर 112 3 23.5 ओवर ज न थन फ ग 36 59 फ क म लत स न 1 14 2 ओवर

शब्दकोश

अनुवाद