पिछला

ⓘ रिसिया ..

                                     

ⓘ रिसिया

  • पय गप र, क सरग ज, तजव प र, नव बग ज, च त त र म ह प रव व श श वरग ज, र स य बलह व य प र बहर इच न प ल क स थ ह न व ल व य प र ज नम क ष उत प द

शब्दकोश

अनुवाद