पिछला

ⓘ विंडोज़ एन.टी. ३.१x ..

                                     

ⓘ विंडोज़ एन.टी. ३.१x

  • उद द श य व ड ज क उपभ क त स स करण क प रक करन थ ज एमएस - ड स व ड ज 3.1x क म ध यम स व ड ज 1.0 सह त पर आध र त थ ध र - ध र व ड ज एन.ट पर व र
  • Windows 3.x य व ड ज 3.x क त त पर य म इक र स फ ट व ड ज क न म न स स करण म स क स य सभ स ह व ड ज व ड ज x व ड ज एन.ट x

शब्दकोश

अनुवाद