पिछला

ⓘ डेकची ..

                                     

ⓘ डेकची

  • all students स - ड कच स स थ पक व पह ल क र यक र स च लक परम क र यक रम व ल क स क न इ टरन शनल स क लच मदतन स आण सल ल ग र
  • अखन ए अभ तखन ए तभ म थ द म ग फ ट म क क ल ड कल ग ई ठ ड कच फटफट य म टरस यक ल न आ स ड अक खटल नह म नन य ग य भ ईय जम न

शब्दकोश

अनुवाद